Klachtenregistratielijst; jouw symptomen

Klachten registratielijst

De klachtenregistratielijsten komen uit het boek Het Energie Herstelplan.
Zie www.hetenergieherstelplan.nl voor meer informatie over het boek.
Registreer de klachten in de drie navolgende klachten registratielijsten voor:

  • de verteringsenergie,
  • reserve-energie (zowel de rustgevende als de activerende) en
  • leverenergie( zowel uitgeputte lever, leverstagnatie en leverhitte)

Puntenschaal:
0 = nooit of bijna nooit
1 = af en toe
2 = regelmatig
3 = dikwijls tot continu

Achter de klacht(en) kunt u in een schaal van 0 tot en met 3 punten noteren hoe belastend de klacht voor u is.
Bij sommige klachten zijn er meerdere keuzemogelijkheden. Omcirkel datgene wat van toepassing is.

Stap 1 van 7

  • Verteringsenergie