Boezemfibrillatie

“Anderhalf jaar geleden werd ik plotseling geconfronteerd met een aanval van boezemfibrillatie. Daarna was het ook meteen een paar keer per week raak. Cardiologen konden niets bijzonders vinden en adviseerden mij een zogenaamde ablatie. De aanvallen van boezemfibrillatie werden echter steeds voorafgegaan door maag- en darmklachten, waarbij ook mijn buik behoorlijk opzwol. Voor alle zekerheid werd ik dus doorverwezen naar een MDL-arts. Toen ook een tweetal maagonderzoeken niets vreemds aan het licht brachten heb ik mij vervolgens gewend tot GezondXtra. Na een aantal onderzoeken kon daar al tamelijk snel worden vastgesteld dat mijn maag- en darmproblemen, en daaruit voortvloeiend mijn boezemfibrillaties, werden veroorzaakt door een voedselintolerantie voor verschillende voedingsmiddelen. Inmiddels is gebleken dat het vermijden van deze voedselmiddelen inderdaad tot gevolg heeft gehad dat, toen de maag- en darmproblemen aanzienlijk afnamen, de boezemfibrillaties eerst zowel in intensiteit als in frequentie verminderde en daarna ook nagenoeg verdwenen en vooralsnog ook nog maar heel incidenteel voorkomen. En de ablatie, met alle risico’s van dien, heeft dan ook (nog) niet plaatsgevonden. Mensen met boezemfibrillaties zou ik dan ook willen adviseren om eens te googlen op “het Roemheld syndroom” en als zij zich hierin herkennen meteen een afspraak te maken bij GezondXtra.”

Will, 48 jaar, Nijmegen