Prikkelbaar Darmsyndroom

Na drie huisartsen, specialist en MDL ars. En de nodige onderzoeken, naar huis gestuurd met het advies “je moet er maar mee leren leven”.
Dagelijks hevige pijn in de buik, ontstekingen maar niet genoeg voor Crohn dus PDS.
Na een duidelijke en heel begrijpelijke uitleg van Bianca een traject ingezet om mijn darm flora weer in balans te brengen. Een lang traject maar door goede begeleiding en open staan voor verschillende dingen, mijn darmflora weer in balans en geen pijn meer.

P. Verbeet